BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
             

        Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT năm 2020 của tất cả các môn có trong nội dung thi.

        Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc nội dung các đề thi tham khảo dưới đây:

        1. Môn Ngữ Văn.                >>Tải về<<

        2. Môn Toán.                       >>Tải về<<

        3. Môn Tiếng Anh.              >>Tải về<<

        4. Môn Vật lý.                     >>Tải về<<

        5. Môn Hóa học.                  >>Tải về<<

        6. Môn Sinh học.                  >>Tải về<<

        7. Môn Lịch sử.                    >>Tải về<<

        8. Môn Địa lý.                       >>Tải về<<

        9. Môn Giáo dục công dân.   >>Tải về<<

Tải về tất cả đề thi tham khảo                        >>Tải về<<

Nguồn: www.moet.gov.vn