Lĩnh vực :

Lĩnh vực Thực hiện chính sách đối với học sinh

Đơn vị thực hiện :

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở pháp lý :

+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ GD&ĐT.

Nội dung :

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân làm thủ tục xin chuyển, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước2:

+ Cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Sở GD-ĐT Nam Định.

+ Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện mới nhận).

 Bước 3: Kiểm tra, thẩm định.

 Bước 4: Cá nhân nhận kết quả.

  - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD-ĐT Nam Định

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.

+ Bản tóm tắt lý lịch ( có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp THCS của Việt Nam (bản gốc và bản dịch sang tiếng việt có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe ( do cơ quan ytế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 06 tháng).

+ Ảnh 4x6cm ( chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                             

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Nam Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin học.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Học sinh phải học và được kiểm tra trình độ tiếng Việt trước khi vào học chính khoá.

Thời gian :

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí :

- Lệ phí: Không

Văn bản đính kèm :

donxinhoc.doc