Lĩnh vực :

Các lĩnh vực khác

Đơn vị thực hiện :

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở pháp lý :

+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GD&ĐT.

+ Quyết định số 1893/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nam Định.

+ Văn bản số 1036/SGDĐT ngày 19/8/2007 của Sở GD-ĐT (dự kiến sẽ sửa đổi văn bản 1036/SGDĐT và mẫu đơn trong năm 2009).

Nội dung :

Thủ tục Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cấp Trung học phổ thông

(đối với cá nhân, tổ chức, cơ sở mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức, cơ sở (gọi chung là cơ sở) làm thủ tục xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước2:

+ Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Sở GD-ĐT Nam Định.

+ Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện mới nhận).

 Bước 3: Tổ chức kiểm tra, thẩm định.

 Bước 4: Cá nhân nhận kết quả.

  - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD-ĐT Nam Định

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép mở lớp dạy thêm (theo mẫu).

+ Kế hoạch, chương trình dạy thêm.

+ Kế hoạch tổ chức lớp dạy thêm(kèm theo danh sách học sinh học thêm). Cơ sở mở lớp lưu giữ đơn xin học của học sinh ( đơn xin học thêm phải có chữ ký của học sinh và chữ ký của cha,mẹ học sinh ).

+ Danh sách giáo viên dạy thêm.

+ Lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương đối với cá nhân, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

+ Biên bản thỏa thuận thu, chi và dự toán thu, chi tiền dạy thêm.

+ Giấy tờ chứng minh địa điểm mở lớp dạy thêm ( bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm mở lớp).

+ Bản cam kết về đảm bảo an ninh trật tự tại nơi mở lớp dạy thêm.

 Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                             

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Nam Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép mở lớp dạy thêm.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép mở lớp dạy thêm.

Thời gian :

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí :

- Lệ phí: Không