CẬP NHẬT HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020
       

        Theo thông báo số 28/TB-THPTGT ngày 06 tháng 5 năm 2019 về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, trường THPT Giao Thủy được giao chỉ tiêu tuyển sinh 12 lớp 10 công lập Ban Cơ bản với 480 học sinh (40 học sinh/lớp).
           Tính đến thời điểm 11h ngày 04/6/2019 nhà trường đã nhận được 570 hồ sơ đăng ký dự thi.
           Đây cũng là thời điểm cuối cùng nhà trường tiếp nhận hồ sơ thi vào lớp 10 năm học này.
Các Tin Tức Liên Quan