Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường

Ban Chi ủy nhà trường

Ban Giám hiệu nhà trường

Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường

Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên nhà trường

Tổ Toán - Tin

Tổ Lý - Công nghệ

Tổ Hóa - Sinh

Tổ Ngữ văn

Tổ Sử - Địa - GDCD

Tổ Tiếng Anh

Tổ Thể dục - GDQP.AN

Tổ Văn phòng