QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI KH MUA SẮM TSNN VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
MUA SẮM TSNN THEO DỰ TOÁN NĂM 2019 - MÁY SCAN

Số hiệu: 10, 39QĐ-THPTGT.
Trích yếu: Công khai kế hoạch mua sắm TSNN và công khai kết quả thực hiện mua sắm TSNN theo dự toán năm 2019 - Máy scan
Năm ban hành: 2019.
Ngày có hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định.
Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.
Link tải các quyết định TẠI ĐÂY.