QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 để thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập HK I, II năm học 2018 - 2019 của trường THPT Giao Thủy

 

 

Số: 82/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 để thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập HK I, II năm học 2018 - 2019.

Ngày ban hành: 06/09/2019.

Ngày có hiệu lực: 06/09/2019.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy

Link tải QĐ số 82 QĐ-THPTGT