QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 để thanh toán CTP cho CB, GV của các trường ĐH, CĐ về thực hiện nhiệm vụ coi thi và tổ chức thi THPT QG năm 2019 của trường THPT Giao Thủy

 

 

Số: 66/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: công khai việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí trong năm 2019.

Ngày ban hành: 01/08/2019.

Ngày có hiệu lực: 01/08/2019.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy

Link tải QĐ số 66QĐ-THPTGT