QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019

để thực hiện chi trả cho Giáo viên học sau đại học của trường THPT Giao Thủy

 

 

Số: 106/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 để thực hiện chi trả cho Giáo viên học sau đại học.

Ngày ban hành: 17/10/2019.

Ngày có hiệu lực: 17/10/2019.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy

Link tải QĐ số 106 QĐ-THPTGT