QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN CÁC KHOẢN CHI NSNN NĂM 2019
ĐỂ THỰC HIỆN  CHI TRẢ CHO GV HỌC SAU ĐẠI HỌC
VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ THEO NĐ 38/2019/NĐ-CP

Số hiệu: 107,120/QĐ-THPTGT.
Trích yếu: Quyết định công khai bổ sung dự toán các khoản chi NSNN năm 2019 để thực hiện chi trả cho GV học sau đại học và thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 38/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/10/2019  và 26/11/2019.
Ngày có hiệu lực: 17/10/2019  và 26/11/2019.
Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.
Link tải các quyết định TẠI ĐÂY.