QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN CÁC KHOẢN CHI NSNN NĂM 2019
ĐỂ TỔ CHỨC THI THPT QG VÀ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, 
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

Số hiệu: 67,83/QĐ-THPTGT.
Trích yếu: Công khai bổ sung dự toán các khoản chi NSNN để tổ chức thi THPT QG và thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2018-2019
Ngày ban hành: 01/8/2019  và 06/9/2019.
Ngày có hiệu lực: 01/8/2019  và 06/9/2019.
Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.
Link tải các quyết định TẠI ĐÂY.