QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI BỔ SUNG CÁC KHOẢN CHI NSNN NĂM 2020
 ĐỂ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 
NĂM HỌC 2019-2020

Số hiệu: 138/QĐ-THPTGT.
Trích yếu: Quyết định công khai bổ sung các khoản chi NSNN năm 2020 để thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020
Ngày ban hành: 27/8/2020.
Ngày có hiệu lực: 27/8/2020.
Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.
Link tải quyết định: TẠI ĐÂY