QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí

năm học 2019 - 2020 của trường THPT Giao Thủy

 

 

Số: 81/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai dự toán thu học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí năm học 2019 - 2020.

Ngày ban hành: 04/09/2019.

Ngày có hiệu lực: 04/09/2019.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy

Link tải QĐ số 81QĐ-THPTGT