QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2020

Số: 93/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2020.

Ngày ban hành: 02/07/2020.

Ngày có hiệu lực: 02/07/2020.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.

Link tải QĐ số 93/TB-THPTGT.