QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN Quí I năm 2020

của trường THPT Giao Thủy

 

 

Số: 48/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN Quí I năm 2020.

Ngày ban hành: 09/04/2020.

Ngày có hiệu lực: 09/04/2020.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.

Link tải QĐ số 48/QĐ-THPTGT.