QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kế hoạch mua sắm tài sản công theo dự toán năm 2020

của trường THPT Giao Thủy

 

 

Số: 21/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai kế hoạch mua sắm tài sản công theo dự toán năm 2020.

Ngày ban hành: 18/02/2020.

Ngày có hiệu lực: 18/02/2020.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.

Link tải QĐ số 21/QĐ-THPTGT.