SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT GIAO THUỶ 

Số: 01/2017/TS - GT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

 

           Giao Thuỷ, ngày 25  tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

           

            - Căn cứ quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ công văn số 336/ SGDĐT - GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 2018;

- Căn cứ công văn số 409/SGDĐT- KHTC ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ công văn số 443/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT  không chuyên năm học 2017 - 2018;

H

 

 

 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như đội ngũ giáo viên;

Trường THPT Giao Thuỷ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 của đơn vị như sau:

I. CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Chỉ tiêu:

- Tuyển sinh (hệ công lập) 12 lớp 10 với 444 học sinh (37 học sinh/lớp), trong đó có 2 lớp Ban KHTN (74 học sinh) và 10 lớp Ban cơ bản (370 học sinh).

2. Phương thức tuyển sinh:

- Thi tuyển.

II ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, MÔN THI, THỜI GIAN THI:

1. Đối tượng dự thi:

            Học sinh có đồng thời các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:

a. Đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

b. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định và có đủ hồ sơ hợp lệ; (trường hợp đặc biệt vì lí do nào đó chưa có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định do Giám đốc Sở GDĐT xét và giải quyết).

c. Có xếp loại học lực, hạnh kiểm cuối năm lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên. (Áp dụng quy chế tạm thời về tuyển sinh vào các trường THPT chất lượng cao của Sở GD và ĐT).

2. Tuyển thẳng:

Tuyển thẳng những học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (mà không có nguyện vọng học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong).

3. Thi tuyển:

3.1. Nội dung, hình thức và những vấn đề liên quan đến đề thi, bài thi:

            - Thí sinh phải làm đủ 03 bài thi:

            + Bài 1: Môn Toán. Hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thời gian làm bài 120 phút;

            + Bài 2: Môn Ngữ Văn. Hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thời gian làm bài 120 phút;

+ Bài 3: Bài tổng hợp. Gồm 3 lĩnh vực: KHTN, KHXH và Ngoại ngữ; thi theo hình thức trắc nghiệm; thời gian làm bài 90 phút. Lĩnh vực Ngoại ngữ có thể chọn một trong ba thứ tiếng: Anh, Nga hoặc Pháp.

- Nội dung, mức độ của đề thi:

+ Nội dung nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9;

+ Đối với bài thi môn Toán, Ngữ văn, yêu cầu đề thi đảm bảo độ phân hóa, tăng cường câu hỏi mở; câu hỏi, bài tập gắn với thực tiễn;

+ Đối với bài thi tổng hợp, câu hỏi chủ yếu ở mức độ nhận biết, thông hiểu, đảm bảo kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, có những câu hỏi gắn liền với thực tiễn địa phương.

Bài thi Toán và Ngữ văn, thí sinh làm bài trên giấy thi, bài thi tổng hợp thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Giấy thi và phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu quy định của Sở GDĐT Nam Định.

- Thang điểm bài thi: Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy.

- Hệ số điểm bài thi: Điểm của các bài thi đều tính hệ số 1.

3.2. Chế độ ưu tiên,

- Cộng 03 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Cộng 02 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;

- Cộng 01 điểm cho đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.

3.3. Chế độ khuyến khích:

- Học sinh đạt giải cá nhân trong các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia hoặc phối hợp với các Bộ ban ngành Trung ương tổ chức (mà chưa được tuyển thẳng); đạt giải cá nhân trong các cuộc thi, hội thi do Sở GDĐT tổ chức (hoặc phối hợp với các ngành tương đương tổ chức) về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, thi hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh trên Internet, Olympic Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) được tính điểm như sau:

+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 2,0 điểm;

+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;

+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm;

+ Đạt giải Khuyến khích hoặc Bằng khen: cộng 0,5 điểm

- Đối với học sinh đạt giải đồng đội trong các kỳ thi, cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức (hoặc phối hợp với các ngành tổ chức) về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Điểm khuyến thích được tính như sau:

+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 1,0 điểm;

+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 0,75 điểm;

+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 0,5 điểm.

- Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ thi, cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất. Tổng điểm ưu tiên, khuyến khích cho 01 học sinh không quá 5,0 điểm.

Lưu ý: Tất cả giấy  tờ chứng nhận được hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích phải nộp trước  ngày thi (bao gồm các kết quả đã được bảo lưu 02 năm).

4. Lịch thi: Thi vào các ngày 02, 03  tháng 6 năm 2017. Cụ thể:

 

Ngày

 

Buổi

 

Bài thi

Giờ cắt

bì đề thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

02/6

2017

 

Chiều

Toán

14 giờ 00

14 giờ 25

14 giờ 30

120 phút

 

03/6

2017

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

120 phút

Chiều

Bài tổng hợp

14 giờ 00

14 giờ 25

14 giờ 30

90 phút

 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a. Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 theo mẫu thống nhất do Sở GDĐT qui định.

b. 2 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân chụp trước ngày thi không quá 3 tháng).

c. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp.

d. Học bạ THCS bản chính.

e. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

f. Giấy chứng nhận hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên: Nộp bản sao giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền quản lý từ cấp huyện trở lên cấp (thẻ thương binh, bệnh binh, thẻ gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận anh hùng...). Yêu cầu xuất trình bản gốc của các giấy tờ trên để kiểm tra.

g. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích: Nộp bản gốc các giấy tờ do Sở GDĐT cấp, bản sao các giấy tờ do các cấp khác cấp đồng thời xuất trình bản gốc để kiểm tra.

h. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu (do UBND xã, phường xác nhận).

6. Phương thức, nguyên tắc xét tuyển:

a. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm ba bài thi và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

b. Phương thức xét tuyển: Thực hiện tuyển sinh theo quy chế tạm thời về tuyển sinh vào các trường THPT chất lượng cao của Sở GDĐT.

c. Nguyên tắc xét đỗ:

Căn cứ vào kết quả điểm thi tuyển sinh, Giám đốc Sở GD và ĐT quyết định điểm sàn xét đỗ. Chỉ xét đỗ đối với thí sinh dự thi, có đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, điểm mỗi bài thi phải lớn hơn 2,00 điểm. Không xét đỗ những học sinh dự thi đã đỗ và nộp hồ sơ nhập học vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

            Lấy đỗ theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao hoặc hết nguồn học sinh có đủ điều kiện về điểm sàn. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

III. LỊCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI:

1.Từ 8 giờ ngày 20/5/2017 đến 16 giờ ngày 24/5/2017: tổ chức bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường.

2. 07 giờ ngày 01/6/2017: tập trung thí sinh nhận thẻ dự thi.

3. Ngày 2,3/6/2017: Thi theo lịch.

4. 14 giờ ngày 11/6/2017:  Thông báo kết quả.

5. Ngày 13,14/6/2017: trả hồ sơ cho học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (nếu học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ).

6. 7 giờ ngày  15/6/2017: Tập trung thí sinh trúng tuyển.

7. Từ 7 giờ  -  9 giờ ngày  16/6/2017: Nhận đơn đăng kí nguyện vọng phân ban.

8. Ngày 26/6/2017: Từ 8h00 đến 17h00, nhận đơn phúc khảo theo mẫu quy định

9. 14 giờ ngày 03/7/2017: thông báo kết quả phúc khảo.

            Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 của trường THPT Giao Thủy; trân trọng đề nghị các trường THCS tạo điều kiện thông báo rộng rãi tới phụ huynh, học sinh địa phương biết và đăng ký dự tuyển đúng lịch.

 

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                              (đã ký)


                                                                 VŨ VĂN HƯNG