HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2018 - 2019

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tạo phong trào rèn luyện thể thao trong toàn trường, chiều ngày 22 tháng 9 năm 2018 trường THPT Giao Thủy đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho cả 3 khối lớp.        Các vận động viên khởi động trước khi tham gia thi đấu
       
        Hội khỏe Phù Đổng năm học này được tổ chức ở các nội dung nhảy cao nam nữ, nhảy xa nam nữ, chạy ngắn (100m) nam nữ, chạy bền 800m nữ và chạy bền 1.500m nam.

Môn nhảy caoMôn nhảy xaMôn chạy ngắn 100m
Môn chạy bền

         Kết quả Hội thi:
        + Ở khối 12 xếp thứ nhất là lớp 12B8, các lớp 12B7 và 12A2 cùng xếp thứ hai.
        + Ở khối 11 xếp thứ nhất là lớp 11A2 và 11B10, lớp 11A1 xếp ở vị trí thứ ba.
        + Ở khối 10 xếp thứ nhất là lớp 10A1, các lớp 10B9 và 10B8 lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.
        Hội khỏe Phù Đổng trường THPT Giao Thủy năm học 2018 - 2019 đã thành công tốt đẹp. Đã tạo ra không khí vui tươi phấn khởi và lan tỏa phong trào thể thao cho toàn trường. Hội khỏe cũng nhằm phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu để tiếp tục đóng góp thành tích của nhà trường trong các cuộc thi tiếp theo.


Biên tập: Phùng Đức Cường