SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT GIAO THỦY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


GIẤY MỜI

       

Kính gửi: - Đại diện Ban liên lạc Hội cựu học sinh các cụm;                       

                            - Đại diện Ban liên lạc cựu học sinh các khóa;

                 - Ban Cố vấn;

                 - Ban Thiết kế.       

 

Lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập trường THPT Giao Thủy (1965-2015)  đã kết thúc tốt đẹp.

Để rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, trường THPT Giao Thủy trân trọng kính mời các vị đại biểu:

     * Thành phần:

      - Đại diện Ban liên lạc Hội cựu học sinh các cụm;

      - Đại diện Ban liên lạc cựu học sinh các khóa;

      - Ban Cố vấn;

      - Ban Thiết kế;

      - Ban Tổ chức; các Trưởng Ban.

 Đến tham dự buổi họp rút kinh nghiệm tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Giao Thủy (1965-2015).         

* Thời gian:   Lúc 9h00 ngày 02/01/2016 ( Thứ Bảy ).              

       * Địa điểm :  Phòng họp HĐGD trường THPT Giao Thủy  (tầng 1, nhà C)

                              Khu 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

       

       Nhà trường rất mong các đại biểu tham dự đầy đủ!     

 

                                            Giao Thủy, ngày 02 tháng 12 năm 2015

                                                                                              

                                                                                              

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

( đã kí)

Vũ Văn Hưng