CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT GIAO THỦY

Năm học 2015 – 2016

 

1. QUY MÔ KHỐI LỚP

          Năm học này nhà trường có 38 lớp, trong đó khối 12 và 11 mỗi khối 13 lớp; khối 10 có 12 lớp. Mỗi khối có 2 lớp học theo Ban KHTN còn lại học theo Ban Cơ bản.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Số cán bộ quản lý: 04, trong đó có 01 Hiệu trưởng và 03 Phó hiệu trưởng.

          Số giáo viên: 86

          Số nhân viên: 08.

          Toàn bộ số giáo viên và nhân viên được chia thành 08 tổ chuyên môn:

 


STT


Tổ chuyên môn


Số lượng

 

Tổ trưởng

 


1


Toán – Tin

22 giáo viên

Trong đó Toán 17; Tin 05

 

Thầy Lại Đức Thắng

 


2


Lý – Công nghệ

14 giáo viên

Trong đó Lý 10; KTCN 03; KTNN 01


Thầy Vũ Văn Thạo


3


Hóa – Sinh


14 giáo viên

Trong đó Hóa 10 Sinh 04

 

Thầy Trịnh Tuấn Thành

 


4


Văn


11 giáo viên

 

Cô Lê Thị Thanh Thủy

 


5


Sử – Địa –  GDCD

10 giáo viên

Trong đó Sử 04; Địa 04; GDCD 02


Thầy Vũ Văn Thảo


6


Tiếng Anh


08 giáo viên

 

Cô Bùi Thị Quỳnh Phương

 


7


TD – GDQP.AN


07 giáo viên

 

Cô Vũ Thị Lan

 


8


Văn phòng


08 nhân viên

 

Cô Trần Thị Chúc